Hotel California(加州旅館)_鋼琴譜

Hotel California(加州旅館)


評論

精彩評論(條)

    簡(jiǎn)介

    《加州旅館》(Hotel California)是美國搖滾樂(lè )隊老鷹樂(lè )隊演唱的歌曲,詞曲由唐·亨利、格列·弗雷和Don Felder創(chuàng )作,由樂(lè )隊鼓手唐·亨利擔任主唱?!禜otel California(加州旅館)》鋼琴譜由求譜網(wǎng)制作,并提供《Hotel California(加州旅館)》鋼琴曲在線(xiàn)試聽(tīng),《Hotel California(加州旅館)》鋼琴譜(五線(xiàn)譜)下載